Dane osobowe

Dane osobowe

Doradzamy naszym Klientom jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe. Rozwiązujemy problemy pojawiające się w związku z pozyskiwaniem danych osobowych, w tym w szczególności przez pomioty operujące na rynku farmaceutycznym, rynku reklamy, nowoczesnych technologii i ecommerce. Zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z przekazywaniem danych osobowych za granicę. Wspomagamy Klientów w procedurze zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO oraz w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji na różnych etapach przetwarzania danych. Reprezentujemy naszych Klientów w przypadkach pojawienia się roszczeń ze strony osób, których dane dotyczą.

Katarzyna Czyżewska k.czyzewska@kclegal.eu