Kancelaria świadczy usługi w obszarze prawa farmaceutycznego, w tym w sprawach związanych z rejestracją leków i ich dystrybucją, a także w kwestiach ich wytwarzania, reklamy i promocji. Zajmujemy się prawem żywnościowym, w tym w zakresie prawnych regulacji dotyczących suplementów diety, a także doradzamy w sprawach wprowadzania do obrotu i dystrybucji wyrobów medycznych. Zajmujemy się prawnymi aspektami badań klinicznych. Wspieramy Klientów na wszystkich etapach postępowań refundacyjnych.

Kancelaria świadczy usługi w obszarze IP i mediów. Zajmujemy się prawem filmowym, w tym w przestrzeni międzynarodowej. Doradzamy w obszarze prawa reklamy, w tym reklamy leków i alkoholu. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich, dóbr osobistych, w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. Działamy na rzecz wydawców pracy i książek.