Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski, wspólnik, adwokat, ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów; doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i IT. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych - w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Członek ABA.

Krzysztof ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Antwerpii (magna cum laude). Jest absolwentem programu The International Business and Trade Summer Law Program, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Columbus School of Law, a także programu International Protection of Human Rights Program, organizowanego przez INP PAN i Raul Wallenberg Institute of Human Rights & Humanitarian Law.

Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Filmowej Szkoły Wajdy, MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, Script Festiwal oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym.

Krzysztof uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita.

Języki: polski (ojczysty), angielski

email: k.czyzewski@kclegal.eu