2018-11-09

8 listopada br. w Gdyni odbyła się IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej. Podczas panelu "Prawo własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym" mec. Maciej Jamiołkowski opowiedział o sposobach oznaczania i nazewnictwa produktów leczniczych z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

2018-11-08

W dniach 10-17 listopada w Bydgoszczy odbędzie się 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Wydarzeniu towarzyszą liczne seminaria, warsztaty i spotkania z ekspertami.

Adwokat Krzysztof Czyżewski będzie jednym z prowadzących spotkanie "Narzędzia wsparcia zawodowego i prawnego dla autorów zdjęć".

Celem panelu jest omówienie dostępnych narzędzi wsparcia prawnego i analiza problemów, jakie z ich pomocą można rozwiązywać, aby uniknąć problematycznych sytuacji lub sporów prawnych. Przedmiotem dyskusji będą także różne modele współpracy z agentami i kancelariami prawnymi na rynku międzynarodowym. Wśród gości panelu znajdą się aktywni zawodowo autorzy zdjęć filmowych, przedstawiciele stowarzyszeń autorów zdjęć z różnych krajów, agenci i prawnicy.

Organizatorami panelu są PSC (Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego - Polish Society of Cinematographers), BVK (German Society of Cinematographers) oraz magazyn FilmPRO

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjeć filmowych.

2018-10-19

19 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu KIPA MINI-MEET: „Wizerunek w filmie dokumentalnym”.
Warsztaty poprowadzili Krzysztof Czyżewski oraz Szymon Studziński.

Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia:

• Wizerunek – czym jest, jak go definiować
• Kiedy potrzebna jest zgoda na korzystanie z wizerunku?
• Odwołanie zgody na korzystanie z wizerunku w trakcie produkcji filmowej
• Czy zapłata dla aktora musi być wyrażona „w pieniądzu” – umowy barterowe
• Wykorzystanie wizerunku z materiałów archiwalnych (filmów, fotografii)
• Wykorzystanie wizerunku osoby zmarłej – czy spadkobiercy mają jakieś prawa?
• Czy istnieje „wizerunek” firmy, rzeczy, zwierzęcia, obiektu?

http://kipa.pl/2214-2/

2018-10-04

"W oczekiwaniu na serializację" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Już w 2011 roku, po ogłoszeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE, która położyła podwaliny pod przyszły wspólnotowy system weryfikacji autentyczności leków, dla wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego stało się jasne, że wdrożenie systemu będzie wymagało dużych zmian i sporego nakładu kosztów. Dlatego z zadowoleniem przyjęto fakt, że uszczegóławiające Dyrektywę Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 (z 2 października 2015 roku) dało wszystkim zainteresowanym ponad 3 lata na przygotowanie się do startu systemu. Zgodnie bowiem z art. 50 Rozporządzenia, jego postanowienia miały zacząć obowiązywać dopiero od 9 lutego 2019 roku.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-w-oczekiwaniu-na-serializacje/71812

2018-10-01

Tematem najnowszego wydania magazynu FilmPRO jest prawo w filmie ("FilmPRO" 3/(35)/2018)
W numerze ukazały się trzy artykuły autorstwa Krzysztofa Czyzewskiego:

"Fair use" - Jak autor dzieła wtórnego może czerpać z innych źródeł bez naruszenia praw autorskich?

"Recoupment głupcze" - Dlaczego recoupment plan jest tak ważny w procesie koprodukcji filmowej?

"Pamiętajcie o Sarze" - Jakie są zasady działania Sądu Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego?

www.filmpro.com.pl

2018-10-01

W dniu 25 września 2018 r. zespół kancelarii adwokackiej Czyżewscy wygrał sprawę o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez naszego Klienta - ofiarę „ fali” - podczas odbywania przez niego obowiązkowej służby wojskowej. 

Długotrwałe psychiczne i fizyczne znęcania się poborowych ze starszego rocznika nad młodszym żołnierzem, które nie spotkało się z należytą reakcją lub obroną ze strony władz jednostki, doprowadziło naszego Klienta do znacznego rozstroju zdrowia psychicznego, które do dnia dzisiejszego, pomimo upływu kilkunastu lat od zdarzenia, utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Działania te stanowiły także naruszenie dóbr osobistych naszego Klienta w postaci zdrowia psychicznego, godności i dobrego imienia.

Pozwany Skarb Państwa, w toku całego postępowania kwestionował możliwość uznana go za odpowiedzialnego za „falę” w wojsku i jej skutki dla naszego Klienta.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii i uwzględnił w całości żądanie zapłaty zadośćuczynienie w kwocie 200.000 złotych. Sąd nie miał jakichkolwiek wątpliwości, że w państwie prawa, a w szczególności w jednostkach nadzorowanych przez Skarb Państwa, nie ma miejsca na tolerowanie zjawiska „fali”, które niejednokrotnie przybiera formę tortur, jakim poddawani są młodzi żołnierze. Podczas rozprawy apelacyjnej naszego Klienta reprezentował mec. Szymon Studziński.

2018-09-28

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Player.tv -  "Chyłka - Zaginięcie" to ekranizacja drugiego tomu serii książek Remigiusza Mroza. W rolę głównej bohaterki, mecenas Joanny Chyłki, wcieli się Magdalena Cielecka.

Siedmioodcinkowa produkcja w reżyserii Łukasza Palkowskiego pojawi się na platformie jeszcze w tym roku. 

Mieliśmy skromny udział w tym projekcie.

2018-09-20

Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazał się długo oczekiwany reportaż Piotra Trybalskiego przedstawiający kulisy zimowej wyprawy na szczyt K2. Mieliśmy mały udział w tym projekcie.

<1/39>