2018-10-01

W dniu 25 września 2018 r. zespół kancelarii adwokackiej Czyżewscy wygrał sprawę o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez naszego Klienta - ofiarę „ fali” - podczas odbywania przez niego obowiązkowej służby wojskowej. 

Długotrwałe psychiczne i fizyczne znęcania się poborowych ze starszego rocznika nad młodszym żołnierzem, które nie spotkało się z należytą reakcją lub obroną ze strony władz jednostki, doprowadziło naszego Klienta do znacznego rozstroju zdrowia psychicznego, które do dnia dzisiejszego, pomimo upływu kilkunastu lat od zdarzenia, utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Działania te stanowiły także naruszenie dóbr osobistych naszego Klienta w postaci zdrowia psychicznego, godności i dobrego imienia.

Pozwany Skarb Państwa, w toku całego postępowania kwestionował możliwość uznana go za odpowiedzialnego za „falę” w wojsku i jej skutki dla naszego Klienta.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii i uwzględnił w całości żądanie zapłaty zadośćuczynienie w kwocie 200.000 złotych. Sąd nie miał jakichkolwiek wątpliwości, że w państwie prawa, a w szczególności w jednostkach nadzorowanych przez Skarb Państwa, nie ma miejsca na tolerowanie zjawiska „fali”, które niejednokrotnie przybiera formę tortur, jakim poddawani są młodzi żołnierze. Podczas rozprawy apelacyjnej naszego Klienta reprezentował mec. Szymon Studziński.

2018-09-20

Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazał się długo oczekiwany reportaż Piotra Trybalskiego przedstawiający kulisy zimowej wyprawy na szczyt K2. Mieliśmy mały udział w tym projekcie.

2018-09-17

Opublikowana została druga edycja raportu „Mobile is spicy” pod hasłem Big Data. Szerokie grono specjalistów podzieliło się wiedzą z zakresu wykorzystania danych w marketingu mobilnym. 

Wśród ekspertów znalazł się Maciej Jamiołkowski - współautor artykułu "Profilowanie (targetowanie) w branży mobile w świetle RODO"

Raport dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:
https://www.spicymobile.pl/raport

2018-09-11

"Domeny wprowadzające w błąd – jak chronić się przed piratami domenowymi?" - Maciej Jamiołkowski dla portalu kierunekFARMACJA.pl:

Domeny internetowe stanowią obecnie niezwykle istotny element działalności większości przedsiębiorstw. Niejednokrotnie wykorzystywane w kampaniach marketingowych, stanowią swego rodzaju wizytówkę firm, będąc jednocześnie częścią szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej. Niejednokrotnie kojarzymy przecież daną firmę właśnie z jej domeną internetową, a nie z formalną nazwą zarejestrowaną w KRS czy w CEIDG. Poprzez domeny oznaczane są także poszczególne produkty, usługi czy marki firm. Dlatego też domeny internetowe stanowią dla przedsiębiorców wartość samoistną.

https://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,57859,domeny-wprowadzajace-w-blad-jak-chronic-sie-przed-piratami-domenowymi.html
 

2018-08-07

Nie tak znowu bardzo stare przysłowie mówi, że jeśli nie ma cię na pierwszych kilku stronach wyników wyszukiwania Google, to tak, jakbyś w ogóle nie istniał. Nic więc dziwnego, że każda firma, niezależnie od branży, z większym lub mniejszym entuzjazmem, stworzyła i utrzymuje swoją stronę internetową, profil w mediach społecznościowych, czy ostatecznie bloga.

W najnowszym numerze "Hotelarza" Krzysztof Czyżewski tłumaczy z czym wiąże się polityka działań w mediach społecznościowych i dlaczego warto posiadać ją w swojej firmie.

2018-08-03

Zasada, że konsument ma możliwość korzystania z rzeczy jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania, odnosi się również do produktów kosmetycznych. Zwykłe niezadowolenie z produktu nie jest wystarczającym powodem, dla którego sprzedający byłby zobowiązany do przyjęcia zwrotu kosmetyku.

"Reklamacja kosmetyków - jakie prawa ma konsument?" - artykuł Agaty Apanel-Żółtek ukazał się w najnowszym numerze "Przemysłu Farmaceutycznego".

2018-07-31

25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C‑84/17, C-85/17 oraz C-95/17, dotyczącej trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego wafelek „Kit Kat 4 fingers”, w którym utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej. 

Sprawa trafiła na wokandę TSUE w wyniku odwołania od wyroku Sądu złożonego przez wszystkie zainteresowane strony, tj. uprawnioną spółkę Société des produits Nestlé SA (Nestle), podmiotu żądającego unieważnienia rejestracji – spółki Mondelez UK Holdings (Mondelez) oraz samego EUIPO. 

Sąd I instancji stwierdził nieważność decyzji EUIPO z uwagi na nieprawidłowe zbadanie przez Urząd, czy zgłoszony do rejestracji znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania na terytorium całej Unii Europejskiej. Zdaniem Sądu dowodem w sprawie nie może być fakt uzyskania charakteru odróżniającego w niektórych państwach członkowskich.
 
TSUE podzielił stanowisko Sądu i tym samym stwierdził, że w sprawie należało wykazać, że oznaczenie nabyło charakter odróżniający w tej części Unii Europejskiej, w której wcześniej nie miało takiego charakteru. Wynika to z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, który oznacza, że aby zostało dopuszczone do rejestracji, oznaczenie powinno posiadać charakter odróżniający w całej Unii. Jednocześnie dodał, iż nie ma wymogu przedstawienia osobnych dowodów na uzyskanie charakteru odróżniającego w poszczególnych państwach. 

W wyniku wyroku EUIPO będzie musiało ponownie rozpatrzyć sprawę zakwestionowanego znaku towarowego.
Ponadto Trybunał odrzucił odwołanie wniesione przez Mondelez z powodu podniesienia zarzutów co do uzasadnienia wyroku Sądu, a nie jego sentencji. 

Pełna treść wyroku TSUE w jęz. polskim pod poniższym linkiem:
https://bit.ly/2Aoumrh

 

2018-07-26

"Wspólne postępowania na zakup leków do szpitali" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Prawo ochrony zdrowia należy (w moim subiektywnym odczuciu) do najczęściej nowelizowanej dziedziny prawa w Polsce. Przepisy zmieniają się właściwie ciągle i każdego roku od nowa uczymy się regulacji dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. O tym, jak łatwo jest przegapić zmiany istotne dla pacjentów i innych uczestników systemu ochrony zdrowia świadczy przykład Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, który to projekt 27 czerwca trafił do Sejmu.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-wspolne-postepowania-na-zakup-lekow-do-szpitali/71140

<1/32>