Anna Filipowska

Anna Filipowska

Anna Filipowska – radca prawny, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą Klientów w zakresie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną znaków towarowych oraz nieuczciwą konkurencją. 

Anna jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz latynoamerykanistyki w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Patentowym RP, w którym zajmowała się badaniem kwestii formalnoprawnych zgłoszeń znaków towarowych oraz w warszawskich kancelariach. 

Języki: polski (ojczysty), angielski, hiszpański

e-mail: a.filipowska@kclegal.eu