2019-01-23

Rekordowa kara za naruszenie RODO

Francuska Komisja ds. Informatyki i Wolności (CNIL) - administracyjny organ regulacyjny, którego celem jest zapewnienie stosowania prawa ochrony danych osobowych,  ogłosił w poniedziałek, że nałożył rekordową karę finansową w wysokości 50 milionów euro na Google, obwiniając amerykańskiego giganta o to, że nie poinformował swoich użytkowników wystarczająco jasno o wykorzystaniu ich danych osobowych.

CNIL staje się tym samym pierwszym europejskim organem regulacyjnym, który nakłada karę na globalną platformę internetową na podstawie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

CNIL w swoim komunikacie prasowym stwierdził, że naruszenia Google pozbawiają użytkowników podstawowych gwarancji dotyczących operacji przetwarzania, które mogą ujawnić wiele aspektów z ich życia prywatnego, ponieważ opierają się one na znacznej ilości danych osobowych. Francuski organ zwrócił uwagę na to, że informacje dostarczane przez Google, takie jak cele dla których dane są przetwarzane, czas ich przechowywania oraz kategorie danych wykorzystywanych do personalizacji reklam są nadmiernie rozproszone w kilku dokumentach, które z kolei zawierają kolejne odnośniki do dodatkowych informacji. CNIL zwrócił również uwagę na to, że opisy celów i przetwarzanych danych są zbyt ogólnikowe, a użytkownicy nie są w stanie zrozumieć zakresu operacji przetwarzania danych przez Google. Kara nałożona na Google wynika z dwóch odrębnych skarg złożonych przez stowarzyszenia  Quadrature du Net oraz None Of Your Business.