2019-01-28

Bezpieczeństwo żywności w praktyce: "W jakich okolicznościach producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności?"

Producent środka spożywczego ponosi szeroką odpowiedzialność za swoje działania i to na różnych płaszczyznach, może bowiem ponieść odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną. Zważywszy na to, że z reguły w przypadku środków spożywczych szkoda polega na uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność cywilna ma ograniczony walor profilaktyczny. Najczęściej jest to odpowiedzialność „po fakcie”, a konsument ponosi przy tym całe ryzyko związane ze spożyciem żywności. Z tego względu dużo skuteczniejsze są przepisy administracyjne umożliwiające szybką reakcję organów nadzoru i usunięcie z rynku środków spożywczych potencjalnie niebezpiecznych. W skrajnych przypadkach producent może ponieść również odpowiedzialność karną. Za co odpowiada producent?

"W jakich okolicznościach producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności?" - artykuł Dariusza Tarabasza w najnowszym numerze "Bezpieczeństwa żywności w praktyce".