2019-08-16

W najnowszym raporcie ITwiz BEST100 Kamil Rzeczkowski komentuje projektowane przepisy megaustawy umożliwiającej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym montowanie w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu.
 


 

Na początku maja br., Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „megaustawę”. Potrzeba nowelizacji ram legislacyjnych w zakresie szeroko pojętej sieci telekomunikacyjnej wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, związanych z przyszłym wdrożeniem sieci piątej generacji (tzw. Sieć 5G). Ponadto jak wskazuje Rząd, podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich.  W szerszym ujęciu natomiast, implementacja nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających chociażby tańszą oraz efektywniejszą rozbudowę właściwej infrastruktury, powinna (w założeniu) przełożyć się na dalszy rozwój w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zwiększenie dostępnych ilości inteligentnych urządzeń, pojazdów, zmianę zasad dystrybucji w różnych gałęziach gospodarki, co w efekcie znajdzie swoje pośrednie przełożenie w efektywniejszym wdrażaniu i działaniu m.in. IoT oraz Blockchain.

Nie wybiegając jednak zbyt daleko w przyszłość, projekt ustawy zmienia szereg obowiązujących obecnie przepisów z zakresu prawa telekomunikacyjnego, budowlanego, ochrony środowiska, jak również regulacji dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych, realizując tym samym zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie unijnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G. 
 Raport ITwiz BEST100 edycja 2019 to ranking producentów i dostawców rozwiązań oraz usług IT obecnych na polskim rynku, według wyników sprzedaży z 2018 roku.

https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019/

2019-08-09

"Czy projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty ma szansę na uchwalenie w tej kadencji Sejmu?​​" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:
 Termin kolejnych wyborów do parlamentu wyznaczono na 13 października b.r., a tempo prac legislacyjnych dotyczących obszaru ochrony zdrowia nie spada. W lipcu do konsultacji społecznych trafił projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty; termin na zgłaszanie uwag właśnie mija, więc wkrótce powinniśmy spodziewać ewentualnych poprawek w projekcie i, być może, skierowania projektu do Sejmu.

W piśmie kierującym projekt ustawy do konsultacji wskazano, że termin na zgłaszanie uwag został skrócony, co jest uzasadnione pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu medycznego farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami. Niewątpliwie w systemie prawa jest miejsce dla takiej regulacji; obecnie przepisy o wykonywaniu zawodu farmaceuty są rozproszone w różnych aktach prawnych (przede wszystkim w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; ale także w innych ustawach i rozporządzeniach). Brak jednego głównego aktu prawnego regulującego zasady wykonywania zawodu nie tylko utrudnia stosowanie się do wymogów prawa głównym zainteresowanym – farmaceutom, ale również czyni trudniejszym nadzór nad ich działalnością.

https://www.medexpress.pl/czy-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-ma-szanse-na-uchwalenie-w-tej-kadencji-sejmu/74566

2019-07-09

Proces informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce gwałtownie przyspieszył w tym roku. Od stycznia apteki mają obowiązek realizować e-recepty (które do końca 2019 roku powinny już całkowicie zastąpić papierowe), od 1 kwietnia ruszył dawno oczekiwany Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Od 9 lutego w całej UE powinien już działać System Weryfikacji Autentyczności Leków. Czy działa?

Katarzyna Czyżewska dla "Przemysłu Farmaceutycznego" - artykuł "System Weryfikacji Autentyczności Leków - czy działa?" ukazał się w numerze 3/2019.

2019-07-08

15 marca 2019 roku odbyło się pierwsze czytanie ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Zasadniczym założeniem noweli jest uproszczenie zasad ustalania stawek podatku od towarów i usług zgodnie z zasadą przejrzystości. Koncepcja zakłada stosowanie tej samej stawki VAT dla towarów klasyfikowanych w tym samym grupowaniu CN. Zmiana będzie miała zasadnicze znaczenie dla około 1 653 110 podatników podatku VAT. Okazuje się jednak, że uproszczenie zasad określania stawek w niektórych przypadkach jest dość skomplikowane.

"Nowa koncepcja ustalania stawek podatku VAT w przypadku FSMP" - artykuł Dariusza Tarabasza:
http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/nowa-koncepcja-ustalania-stawek-podatku-vat-w-przypadku-fsmp,173319.html

2019-07-08

Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie załączników III i IV dokumentu technicznego w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie nowych zasad w ocenie poprawności stosowania deklaracji "hipoalergiczny" i "free from". 

Od 1 lipca 2019 roku, bo o tej dacie mowa, organy kontroli, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa, mogą egzekwować przestrzeganie zawartych w nim zasad. Oznacza to, że od 1 lipca wszystkie deklaracje marketingowe dotyczące oferowanych konsumentom na rynku produktów kosmetycznych powinny być zgodne z dokumentem technicznym.

Joanna Dziurowicz dla "Przemysłu Kosmetycznego" - artykuł "Zmiany w prawie dotyczące deklaracji marketingowych dla produktów kosmetycznych" ukazał się w numerze 3/2019.

Zapraszamy do lektury!

2019-07-05

"Pilna nowelizacja Prawa farmaceutycznego​" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego uchwalona 26 kwietnia b.r. weszła w życie w ubiegłym miesiącu; a już pojawiła się zapowiedź kolejnych zmian w ustawie – propozycja kolejnej nowelizacji została uwzględniona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Konieczność kolejnej, pilnej nowelizacji wynikła właśnie z niedawnych zmian, które spowodowały spory problem w praktyce.

https://www.medexpress.pl/pilna-nowelizacja-prawa-farmaceutycznego/74225

2019-06-26

Już w lipcu ukaże się najnowszy komentarz do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego współautorem jest Krzysztof Czyżewski.

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

  • ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i treść),
  • czas trwania autorskich praw majątkowych,
  • przejście autorskich praw majątkowych ,
  • utwór audiowizualny,
  • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
  • prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.),
  • odpowiedzialność karna.

Komentarz ukaże się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck.

 

                  

2019-06-11

W najnowszym numerze PIXEL Magazine Maciej Jamiołkowski analizuje prawne aspekty wykorzystywania utworów muzycznych w grach wideo.

http://pixel-magazine.com/

<1/10>