2019-02-06

"Serializacja - czego możemy spodziewać się w lutym?" - Katarzyna Czyżewska dla "Gazety Farmaceutycznej":

"Czy Polska jest przygotowana na rewolucję w dystrybucji leków? Wyznaczonym terminem obowiązywania nowych przepisów i rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków jest 9 lutego 2019 r. Nadal nie mamy pewności czy system zadziała, czy będzie sprawnie funkcjonował, a przede wszystkim czy dostęp pacjentów do leków nie będzie zagrożony."

2019-01-28

Producent środka spożywczego ponosi szeroką odpowiedzialność za swoje działania i to na różnych płaszczyznach, może bowiem ponieść odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną. Zważywszy na to, że z reguły w przypadku środków spożywczych szkoda polega na uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność cywilna ma ograniczony walor profilaktyczny. Najczęściej jest to odpowiedzialność „po fakcie”, a konsument ponosi przy tym całe ryzyko związane ze spożyciem żywności. Z tego względu dużo skuteczniejsze są przepisy administracyjne umożliwiające szybką reakcję organów nadzoru i usunięcie z rynku środków spożywczych potencjalnie niebezpiecznych. W skrajnych przypadkach producent może ponieść również odpowiedzialność karną. Za co odpowiada producent?

"W jakich okolicznościach producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności?" - artykuł Dariusza Tarabasza w najnowszym numerze "Bezpieczeństwa żywności w praktyce".
 

2019-01-14

"Prawo farmaceutyczne, w tym przepisy o reklamie produktów leczniczych, obowiązują już od kilkunastu lat. W tym czasie Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dziesiątki decyzji nakazujących wstrzymanie reklam, dając podmiotom odpowiedzialnym szereg szczegółowych wytycznych dotyczących tych przepisów i ich stosowania. Dlaczego zatem reklamowanie leków nadal budzi wątpliwości? I które zasady wynikające z przepisów prawa są szczególnie trudne do zastosowania w praktyce?"

"Jak reklamować lek zgodnie z prawem?" - artykuł Katarzyny Czyżewskiej ukazał się w najnowszym numerze "Przemysłu Farmaceutycznego".

2019-01-09

"Zapowiedź dużej nowelizacji ustawy o refundacji" Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Od dłuższego już czasu słyszymy, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad dużą nowelizacją Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; projekt tej nowelizacji zyskał sobie wdzięczny przydomek: DNUR.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-zapowiedz-duzej-nowelizacji-ustawy-o-refundacji/72655

2018-12-28

"Planowane zmiany w Prawie Farmaceutycznym" - Katarzyna Czyżewska dla "Gazety Farmaceutycznej":

"Śmiało można zaryzykować tezę, że ustawa - Prawo farmaceutyczne należy do tych najczęściej nowelizowanych. W ciągu kilkunastu lat jej obowiązywania była zmieniana wielokrotnie, nierzadko kilka razy w ciągu roku. Dlatego kolejny projekt nowelizacji, który ukazał się w czerwcu tego roku, nie był specjalnym zaskoczeniem dla uczestników rynku. Tej konkretnej ustawie warto jednak przyznać się bliżej. Dlaczego? Otóż szereg przewidzianych w niej zmian może w istotny sposób zmienić funkcjonowanie branży farmaceutycznej".
 

2018-12-19

"Refundacja od stycznia 2019 roku" Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Nie milkną dyskusje w mediach na temat nowej listy leków refundowanych, która miałaby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Projekt wykazu został opublikowany 12 grudnia, chwilę później został zaktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia.

http://www.medexpress.pl/katarzyna-czyzewska-refundacja-od-stycznia-2019-roku/72505

2018-12-04

"Negocjacje cenowe: część leków zniknie z listy refundacyjnej?" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

Obecnie obowiązujące decyzje refundacyjne, wydane dla leków objętych refundacją w dniu wejścia Ustawy o refundacji w życie, wygasają z końcem tego roku; w związku z tym Komisja Ekonomiczna intensywnie pracuje teraz nad ustalaniem cen i warunków refundacji wielu preparatów na kolejny, 3-letni okres.

http://www.medexpress.pl/negocjacje-cenowe-czesc-lekow-zniknie-z-listy-refundacyjnej/72316

2018-11-21

"Czy Ministerstwo Zdrowia szykuje Polakom chaos w aptekach od 1 stycznia?" - komentarz Katarzyny Czyżewskiej w artykule Anny Kaczmarek z portalu naTemat.pl:

<1/8>