2019-04-09

W Katowicach odbył się XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, podczas którego Maciej Huzior wygłosił dwie prelekcje:

"Aktualności prawne w zakresie prawa farmaceutyczne" 
Sesja PRODUCENCI I DOSTAWCY LEKÓW

"Prawne aspekty funkcjonowania szpitala"
Sesja ZARZĄDZANIE SZPITALEM

https://osoz.pl/konferencja/szczegoly/1444#harmonogram

2019-04-09

9 kwietnia Maciej Jamiołkowski poprowadził warsztaty dla studentów prawa, poświęcone tematyce prawa autorskiego. Spotkanie organizowane jest przez koło naukowe "Sztuka w prawie", działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2019-04-02

1 kwietnia br. prawnicy kancelarii Czyżewscy przeprowadzili szkolenie "Nowa ustawa o produktach kosmetycznych":

PROGRAM SZKOLENIA

Miejsce nowej regulacji w systemie przepisów prawa o kosmetykach i doświadczenia z pierwszych miesięcy obowiązywania nowej regulacji | Katarzyna Czyżewska

Oznakowanie i opakowanie kosmetyku | Joanna Dziurowicz

Wprowadzenie kosmetyku do obrotu | Katarzyna Łoś

Odpowiedzialność za kosmetyk. System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych, postępowanie ze skargami dotyczącymi działania kosmetyku | Katarzyna Czyżewska

Wpływ RODO na branżę kosmetyczną w kontekście przepisów ustawy o produktach kosmetycznych | Maciej Huzior

Zasady odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej: nowe podejście do zapewnienia skuteczności przepisów | Dariusz Tarabasz

Zasady nadzoru nad produktami kosmetycznymi w kontekście ochrony tajemnicy handlowej oraz nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; uprawnienia i obowiązki inspektora w przypadku kontroli – kontrola „krok po kroku”; prawa przedsiębiorcy w czasie kontroli | Dariusz Tarabasz

 

         

2019-03-15

Po raz kolejny objęliśmy patronat nad ogólnopolską konferencją naukową „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej” organizowaną przez Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas tegorocznej konferencji Maciej Niezgoda wygłosi prelekcję "Rzeczywistość w grach wideo".

Konferencja odbędzie się 20 marca w godzinach: 8:30 – 18:00 w sali posiedzeń
Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

Konferencja na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

Zapraszamy!

 

2019-03-04

W ramach organizowanego przez Szkołę Wajdy kursu "Development kreatywny dla producentów filmowych" Krzysztof Czyżewski poprowadził zajęcia dotyczące prawnych aspektów developmentu filmowego.

http://wajdaschool.pl/development-kreatywny-dla-producentow-filmowych/
 

2019-02-18

Podczas XII edycji Annual Regulatory Summit, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 lutego,
prelekcje wygłoszą Katarzyna Czyżewska oraz Dariusz Tarabasz.
 

26.02 - REFUNDACJA 2019 - WYZWANIA I SZANSE - Katarzyna Czyżewska

 • refundacja leków a inwestycje w Polsce i działalność badawczo-rozwojowa; czy RTR może zmienić sytuację części wnioskodawców w refundacji? 
 • nowa strategia negocjacyjna Komisji Ekonomicznej a wykaz leków refundowanych od stycznia 2019 roku; czy stan list znacząco zmienił się po kolejnej rundzie powtórnych decyzji refundacyjnych? 
 • ryzyka związane z nadmierną presją cenową - czy narzędzia zapobiegające nadmiernemu wywozowi są skuteczne? 
 • co jeszcze może zmienić się w refundacji w świetle „Polityki lekowej państwa 2018-2022”? 
   

26.02 - SKUTKI WYJŚCIA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z UE DLA RYNKU LEKÓW NA PRZYKŁADZIE BREXITU - Katarzyna Czyżewska

 • wpływ Brexitu na pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane w procedurze centralnej, zdecentralizowanej, MRP, narodowej 
 • wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące koniecznych zmian w pozwoleniach / wytwarzaniu leków z uwagi na Brexit 
 • zmiana podmiotu odpowiedzialnego a ważność decyzji refundacyjnych w Polsce; strategia postępowania w przypadku, gdy wnioskodawcą jest MAH i gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
 • komunikat MZ w sprawie skutków Brexitu dla refundacji - co z niego wynika? 
   

28.02 - USTAWA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH I JEJ KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. KIERUNEK ZMIAN, NOWE OBOWIĄZKI, MONITOROWANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH, ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. NOWE ŚRODOWISKO PRAWNE – EWOLUCJA CZY REWOLUCJA? - Dariusz Tarabasz

 • nowa ustawa o produktach kosmetycznych w praktyce - nowe obowiązki przedsiębiorców na rynku kosmetycznym
 • zasady odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej – nowe podejście do zapewnienia skuteczności przepisów
 • zasady rejestracji zakładu – kwestie praktyczne
 • System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych
 1. zasady działania
 2. kwestie praktyczne
 3. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
 • monitorowanie działań niepożądanych w branży kosmetycznej i farmaceutycznej na tle porównawczym
 • zasady nadzoru nad produktami kosmetycznymi w kontekście ochrony tajemnicy handlowej oraz nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w tym w szczególności zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa -pozyskanie informacji a czyn nieuczciwej konkurencji)
 • uprawnienia i obowiązki inspektora w przypadku kontroli
 1. kontrola „krok po kroku”
 2. prawa przedsiębiorcy w czasie kontroli
   

 

2019-02-18

19 lutego Katarzyna Czyzewska wygłosi wykład pt. "Refundacja leków biologicznych - wyzwania w finansowaniu terapii biologicznych na gruncie Ustawy o refundacji leków" podczas konferencji "Leki biologiczne referencyjne i leki biologiczne biopodobne - wyzwania w 2019 roku".

Podczas swojego wystąpienia mec. Czyżewska poruszy następujące tematy:

- pojęcie "odpowiednika" w Ustawie o refundacji w kontekście finansowania leków biologicznych

- ustalanie cen urzędowych - czy zasady powinny być odmienne w przypadku leków biologicznych?

- zasady refundacji do limitu i substytucja generyczna leków w kontekście leczenia biologicznego

- granice swobody świadczeniodawców przy zakupie leków biologicznych dla celów terapii w warunkach refundacji
 

2018-12-10

Wraz z KIPA serdecznie zapraszamy na sesję otwartą Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego poświęconą inwestorowi w branży audiowizualnej. W drugiej części spotkania Krzysztof Czyżewski przedstawi podstawy podpisywania umów z inwestorem.

Sesja odbędzie się 13 grudnia w Kinotece w  Warszawie.

Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia należy wysyłać do wtorku 11.12.2018 na adres biuro@kipa.pl w temacie wpisując „Akcelerator - Sesja otwarta”.

<1/4>