2019-02-18

Podczas XII edycji Annual Regulatory Summit, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 lutego,
prelekcje wygłoszą Katarzyna Czyżewska oraz Dariusz Tarabasz.
 

26.02 - REFUNDACJA 2019 - WYZWANIA I SZANSE - Katarzyna Czyżewska

 • refundacja leków a inwestycje w Polsce i działalność badawczo-rozwojowa; czy RTR może zmienić sytuację części wnioskodawców w refundacji? 
 • nowa strategia negocjacyjna Komisji Ekonomicznej a wykaz leków refundowanych od stycznia 2019 roku; czy stan list znacząco zmienił się po kolejnej rundzie powtórnych decyzji refundacyjnych? 
 • ryzyka związane z nadmierną presją cenową - czy narzędzia zapobiegające nadmiernemu wywozowi są skuteczne? 
 • co jeszcze może zmienić się w refundacji w świetle „Polityki lekowej państwa 2018-2022”? 
   

26.02 - SKUTKI WYJŚCIA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z UE DLA RYNKU LEKÓW NA PRZYKŁADZIE BREXITU - Katarzyna Czyżewska

 • wpływ Brexitu na pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane w procedurze centralnej, zdecentralizowanej, MRP, narodowej 
 • wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące koniecznych zmian w pozwoleniach / wytwarzaniu leków z uwagi na Brexit 
 • zmiana podmiotu odpowiedzialnego a ważność decyzji refundacyjnych w Polsce; strategia postępowania w przypadku, gdy wnioskodawcą jest MAH i gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego
 • komunikat MZ w sprawie skutków Brexitu dla refundacji - co z niego wynika? 
   

28.02 - USTAWA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH I JEJ KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. KIERUNEK ZMIAN, NOWE OBOWIĄZKI, MONITOROWANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH, ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. NOWE ŚRODOWISKO PRAWNE – EWOLUCJA CZY REWOLUCJA? - Dariusz Tarabasz

 • nowa ustawa o produktach kosmetycznych w praktyce - nowe obowiązki przedsiębiorców na rynku kosmetycznym
 • zasady odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej – nowe podejście do zapewnienia skuteczności przepisów
 • zasady rejestracji zakładu – kwestie praktyczne
 • System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych
 1. zasady działania
 2. kwestie praktyczne
 3. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
 • monitorowanie działań niepożądanych w branży kosmetycznej i farmaceutycznej na tle porównawczym
 • zasady nadzoru nad produktami kosmetycznymi w kontekście ochrony tajemnicy handlowej oraz nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w tym w szczególności zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa -pozyskanie informacji a czyn nieuczciwej konkurencji)
 • uprawnienia i obowiązki inspektora w przypadku kontroli
 1. kontrola „krok po kroku”
 2. prawa przedsiębiorcy w czasie kontroli
   

 

2019-02-18

19 lutego Katarzyna Czyzewska wygłosi wykład pt. "Refundacja leków biologicznych - wyzwania w finansowaniu terapii biologicznych na gruncie Ustawy o refundacji leków" podczas konferencji "Leki biologiczne referencyjne i leki biologiczne biopodobne - wyzwania w 2019 roku".

Podczas swojego wystąpienia mec. Czyżewska poruszy następujące tematy:

- pojęcie "odpowiednika" w Ustawie o refundacji w kontekście finansowania leków biologicznych

- ustalanie cen urzędowych - czy zasady powinny być odmienne w przypadku leków biologicznych?

- zasady refundacji do limitu i substytucja generyczna leków w kontekście leczenia biologicznego

- granice swobody świadczeniodawców przy zakupie leków biologicznych dla celów terapii w warunkach refundacji
 

2018-12-10

Wraz z KIPA serdecznie zapraszamy na sesję otwartą Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego poświęconą inwestorowi w branży audiowizualnej. W drugiej części spotkania Krzysztof Czyżewski przedstawi podstawy podpisywania umów z inwestorem.

Sesja odbędzie się 13 grudnia w Kinotece w  Warszawie.

Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia należy wysyłać do wtorku 11.12.2018 na adres biuro@kipa.pl w temacie wpisując „Akcelerator - Sesja otwarta”.

2018-11-19

W dniach 10-17 listopada w Bydgoszczy odbyła się 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Wydarzeniu towarzyszyły liczne seminaria, warsztaty i spotkania z ekspertami.

Adwokat Krzysztof Czyżewski był jednym z prowadzących spotkanie "Narzędzia wsparcia zawodowego i prawnego dla autorów zdjęć".

Celem panelu było omówienie dostępnych narzędzi wsparcia prawnego i analiza problemów, jakie z ich pomocą można rozwiązywać, aby uniknąć problematycznych sytuacji lub sporów prawnych. Przedmiotem dyskusji były także różne modele współpracy z agentami i kancelariami prawnymi na rynku międzynarodowym. Wśród gości panelu znaleźli się aktywni zawodowo autorzy zdjęć filmowych, przedstawiciele stowarzyszeń autorów zdjęć z różnych krajów, agenci i prawnicy.

Organizatorami panelu byli: PSC (Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego - Polish Society of Cinematographers), BVK (German Society of Cinematographers) oraz magazyn FilmPRO

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjeć filmowych.

2018-11-09

8 listopada br. w Gdyni odbyła się IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej. Podczas panelu "Prawo własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym" mec. Maciej Jamiołkowski opowiedział o sposobach oznaczania i nazewnictwa produktów leczniczych z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

2018-10-19

19 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu KIPA MINI-MEET: „Wizerunek w filmie dokumentalnym”.
Warsztaty poprowadzili Krzysztof Czyżewski oraz Szymon Studziński.

Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia:

• Wizerunek – czym jest, jak go definiować
• Kiedy potrzebna jest zgoda na korzystanie z wizerunku?
• Odwołanie zgody na korzystanie z wizerunku w trakcie produkcji filmowej
• Czy zapłata dla aktora musi być wyrażona „w pieniądzu” – umowy barterowe
• Wykorzystanie wizerunku z materiałów archiwalnych (filmów, fotografii)
• Wykorzystanie wizerunku osoby zmarłej – czy spadkobiercy mają jakieś prawa?
• Czy istnieje „wizerunek” firmy, rzeczy, zwierzęcia, obiektu?

http://kipa.pl/2214-2/

2018-03-01

Miło nam poinformować, że kancelaria adwokacka Czyżewscy objęła patronatem ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się 7 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Zachęcamy do czynnego i biernego udziału w konferencji!

Więcej informacji na stronie: https://aktualneproblemyip.wordpress.com

2017-11-09

Już w najbliższą sobotę startuje 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Wydarzeniu towarzyszą liczne seminaria, warsztaty i spotkania z ekspertami.

Adwokat Krzysztof Czyżewski będzie jednym z prowadzących seminarium na temat współpracy operatora obrazu z producentem w toku produkcji filmu.

Organizatorami panelu są PSC (Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego - Polish Society of Cinematographers) oraz BVK (German Society of Cinematographers).

<1/4>